zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Witamy na stronie internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach

ulotka CKU

 

Interesujesz nas Ty, Drogi Słuchaczu, a nie Twoje pieniądze.
Poznaj 12 powodów, dla których warto wybrać CKU w Siedlcach

 

ZŁOTA DWUNASTKA” - 12 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ CKU

   

 1. Jesteśmy szkołą publiczną- więc nie płacisz za naukę
 2. Uczysz się w systemie zaocznym - 2 dni w tygodniu (co tydzień lub co dwa tygodnie)
 3. W szkole jest przyjazna atmosfera - zrozumiemy Twoje problemy z pracą, zdrowiem, opieką nad dzieckiem, .... i pomożemy Ci
 4. W szkole pracuje dobrze przygotowana, wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra - w większości to egzaminatorzy, którzy wiedzą jak dobrze przygotować Cię do egzaminów
 5. Mamy wysoką zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 6. Mamy dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
 7. Możesz bezpłatnie skorzystać z Internetu w Multimedialnym Centrum Informacji zlokalizowanym w bibliotece szkolnej
 8. Polecane przez nauczycieli literaturę i podręczniki wypożyczysz bezpłatnie w doskonale wyposażonej bibliotece szkolnej
 9. Stosujemy nowoczesne metody nauczania
 10. Wiele się u nas dzieje- jeśli chcesz rozwijać swoje pasje artystyczne, historyczne, ekonomiczne, ... - masz na to szanse
 11. Mamy dobrą lokalizację, dogodny dojazd
 12. Jesteśmy szkołą z tradycją - istniejemy od ponad 60 lat, nie znikniemy z rynku edukacyjnego
Wersja do druku

Aktualności

Podsumowanie akcji "Rozliczanie PIT za 2014 r."

30.03.2015

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach w miesiącu marcu b.r. zorganizowało akcję „Rozliczanie PIT za rok 2014”. W każdy piątek marca w godz. 16.00-20.00 słuchacze semestrów IV TR (Renata Oleszczuk, Katarzyna Wróbel, Krzysztof Klewek, Anna Stefaniuk, Anna Młynarczyk), II EP (Leszek Myśliński) oraz III TA (Zdzisław Korneć) pod opieką pani Emilii Buczkowskiej rozliczali PITy słuchaczom szkoły oraz społeczności lokalnej. Ogółem rozliczono 92 zeznania roczne, w tym 22 PIT-37 – dla osób niepełnosprawnych z Polskiego Związku Niewidomych Koło Siedlce. Akcja polegała na bezpłatnym rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych w programie komputerowym. Słuchacze nabyli umiejętności rozliczania PIT-37: dochodów z umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, emerytury i renty krajowe oraz inne dochody, PIT-0: możliwości odliczenia ulg i odliczeń, PIT/UZ: część uzupełniająca do zeznania rocznego PIR-36 lub PIT-37, PIT-38 odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz PIT-36: dochodów z działalności gospodarczej.

Ponadto uwzględniano sposoby zastosowania podstawnych oraz podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dla osób dojeżdżających do zakładu pracy, zastosowanie ulgi prorodzinnej, odliczenie Internetu, odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne: ulgi na lekarstwa, używanie samochodu osobowego, przewóz na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, wydatki na opłacenie przewodnika oraz przekazanie 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Ogólnopolski Konkurs z Rachunkowości

28.03.2015

28 marca 2015 o godz. 11.00 rozpoczął się IV Ogólnopolski Konkurs z Rachunkowości dla słuchaczy Centrów Kształcenia Ustawicznego organizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim na platformie Moodle. Wzięli w nim udział słuchacze semestrów II TR i IV TR. Trwał on 90 min i składał się z testu z zakresu rachunkowości  obejmującego 20 pytań oraz z zadania do rozwiązania z ewidencją kosztów w zespole 4 i 5 zakładowego planu kont. Organizatorem konkursu była pani Emilia Buczkowska.

Obozy jenieckie w Siedlcach i w okolicy

27.03.2015

27 marca 2015 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach gościło dr Edwarda Kopówkę - dyrektora Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Tematem spotkania były Obozy dla jeńców sowieckich i włoskich na terenie Siedlec i najbliższej okolicy. Słuchcze podczas spotkania dowiedzieli się o funkcjonowaniu obozów jenieckich (stalagów), w których przebywali jeńcy sowieccy i o warunkach w nich panujących. W Siedlcach znajdował się również obóz, w którym hitlerowcy przetrzymywali żołnierzy włoskich. Słowa naukowca zajmującego się historią okresu II wojny światowej uświadomiły nam wszystkim ogrom cierpień i okrucieństwa, jakie przyniosła wojna.

Spotkanie zorganizował  Piotr Kowalczuk - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii.

Fotorelacja - Piotr Kowalczuk

Nasi słuchacze uczestniczyli w sesji Rady Miasta Siedlce

27.03.2015

27 marca 2015 r. słuchacze szkoły policealnej z semestrów III TA i III TR uczesniczyli w sesji Rady Miasta Siedlce. Uczący się w naszej placówce zostali zapoznani z funkcjonowaniem siedleckiego samorządu. Pogłębili oni świadomość potrzeby aktywnej działalności na rzecz środowiska lokalnego, poznali zasady prowadzenia obrad sesji Rady Miasta, a także problemy mieszkańców.

Podczas VI sesji Rady Miasta Siedlce radni podjęli uchwały m.in. o  zmianie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także wyrazili zgodę na podpisanie umowy partnerskiej z francuskim miastem Meaux oraz na lokalizację pomnika, który uczci 90-lecie istnienia Lasów Państwowych.

Udział w sesji był jednym z działań w ramach pracy szkolnego koła Z prawem na codzień. 

Organizatorkami wyjścia były panie Anita Drabarek i Emilia Buczkowska.