zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Witamy na stronie internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach

ulotka CKU

 

Interesujesz nas Ty, Drogi Słuchaczu, a nie Twoje pieniądze.
Poznaj 12 powodów, dla których warto wybrać CKU w Siedlcach

 

ZŁOTA DWUNASTKA” - 12 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ CKU

   

 1. Jesteśmy szkołą publiczną- więc nie płacisz za naukę
 2. Uczysz się w systemie zaocznym - 2 dni w tygodniu (co tydzień lub co dwa tygodnie)
 3. W szkole jest przyjazna atmosfera - zrozumiemy Twoje problemy z pracą, zdrowiem, opieką nad dzieckiem, .... i pomożemy Ci
 4. W szkole pracuje dobrze przygotowana, wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra - w większości to egzaminatorzy, którzy wiedzą jak dobrze przygotować Cię do egzaminów
 5. Mamy wysoką zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 6. Mamy dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
 7. Możesz bezpłatnie skorzystać z Internetu w Multimedialnym Centrum Informacji zlokalizowanym w bibliotece szkolnej
 8. Polecane przez nauczycieli literaturę i podręczniki wypożyczysz bezpłatnie w doskonale wyposażonej bibliotece szkolnej
 9. Stosujemy nowoczesne metody nauczania
 10. Wiele się u nas dzieje- jeśli chcesz rozwijać swoje pasje artystyczne, historyczne, ekonomiczne, ... - masz na to szanse
 11. Mamy dobrą lokalizację, dogodny dojazd
 12. Jesteśmy szkołą z tradycją - istniejemy od ponad 60 lat, nie znikniemy z rynku edukacyjnego
Wersja do druku

Aktualności

Egzaminy z kwalifikacji w zawodzie- poprawki

21.08.2014

Uwaga absolwenci szkoły policealnej (semestry BHP, TA, TR, TI).

Zgodnie z procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (rozdział 2.2.1) absolwent składa deklarację wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły policealnej dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie (adres: Warszawa, Plac Europejski 3) nie później niż na 4 miesiące przed terminem rozpoczęcia egzaminów.

Przypominamy zatem, że absolwenci, którzy chcą zdawać egzamin poprawkowy powinni do 08 września 2014 r. złożyć wymienione wyżej dokumenty do OKE w Warszawie. Po tym terminie dokumenty nie będą przyjmowane.

 

Wzór deklaracji do pobrania znajduje się na stronie www.oke.waw.pl w zakładce:

Egz. z kwalifikacji------Procedury------ Załącznik 1

 

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły.

terminarz poprawkowej sesji egzaminacyjnej- VIII

01.07.2014

Na platformie Moodle został zamieszczony w ogłoszeniach plik zawierający terminarz poprawkowych egzaminów semestralnych na sierpień 2014 r. Prosimy o sprawdzenie.

Wnioski na poprawkowy egzamin maturalny

01.07.2014

Wszystkim, którym nie powiodło się na poprawkowym egzaminie maturalnym z jednego przedmiotu przypominamy o mozliwości zdawania go w terminie poprawkowym. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w Centrum- do 3 lipca. Prosimy o pilny kontakt z sekretariatem placówki.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

27.06.2014

27 czerwca 2014 w naszym Centrum miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014. Był to rok bardzo pracowity zarówno dla słuchaczy, jak i nauczycieli. Słuchacze wyróżniający się w nauce i pracy społecznej otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Ci, którzy uczestniczyli w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach - stosowne podziękowania, np. za udział w konkursie Tydzień pisania listów, konkursie rachunkowości, olimpiadzie przedsiębiorczości, olimpiadzie administracyjno-prawnej, olimpiadzie wiedzy ekonomicznej dla dorosłych, w programie IT-Szkoła. Żegnaliśmy absolwentów szkoły policealnej kształcących się na kierunkach: administracja, informatyka i rachunkowość, którzy z rąk swoich wychowawców otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Pani dyrektor Edyta Biarda zwracając się do słuchaczy powiedziała, że w Centrum spotkali bardzo dobrych nauczycieli, którzy byli zarówno ich przewodnikami po świecie wiedzy, ale także niejednokrotnie powiernikami osobistych problemów swoich podopiecznych. Pani dyrektor złożyła wszystkim życzenia słonecznych, radosnych wakacji i udanego wypoczynku.