zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |
SmodCMS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach:

 • Jesteśmy szkołą publiczną.
 • Nauka odbywa się w systemie zaocznym - 2 dni w tygodniu.
 • Zatrudniamu dobrze przygotowaną, wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę.
 • Mamy wysoką zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - powyżej średniej krajowej.
 • Mamy dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe.
 • Posiadamy Multimedialne Centrum Informacji, które umożliwia bezpłatne korzystanie z Internetu słuchaczom naszej szkoły.
 • Polecane przez nauczycieli literaturę i podręczniki wypożyczysz bezpłatnie w doskonale wyposażonej bibliotece szkolnej.
 • Stosujemy nowoczesne metody nauczania.
 • Mamy dobrą lokalizację, wygodny dojazd.
 • Jesteśmy szkołą z tradycjami- istniejemy od prawie 60 lat, nie znikniemy z rynku edukacyjnego.

   Zajęcia w szkole zaocznej prowadzone są w formie konsultacji. Odbywają się one według podanego planu zajęć, dwa dni w tygodniu w następujących terminach:

 • poniedziałek - wtorek od 800 do 1425 lub od 1435 do 2100
 • środa - czwartek od 800 do 1425 lub od 1435 do 2100
 • piątek (od 1325 do 1955)- sobota (od 800 do 1430)

Ilość konsultacji zależy od ilości godzin przewidzianych w planie nauczania. Klasyfikowanie i promowanie słuchaczy odbywa się semestralnie.