zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |
SmodCMS

Biblioteka

MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI

W czytelni biblioteki zainstalowano 4 komputery i wielofunkcyjne urządzenia sieciowe (skaner, drukarka i kopiarka) wraz z edukacyjnym oprogramowaniem multimedialnym. Sprzęt placówka  otrzymała w ramach środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Multimedialne Centrum Informacji służy do celów edukacyjnych. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach oraz innych zajęciach. Mogą też tworzyć własne dokumenty, prezentacje, i korzystać z dostępnych w czytelni programów edukacyjnych i innych materiałów medialnych. Czytelnia posiada CD, DVD.
Szczegółowe zasady korzystania z MCI zostały zawarte  w regulaminie dostępnym w czytelni.

Biblioteka jest czynna
od poniedziałku do piątku w godzinach  800 – 1900; w sobotę w godzinach 800 – 1400