zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |
SmodCMS

Wymagane dokumenty

Szkoła Ponadgimnazjalna:

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (3-letnie lub 2- letnie)
  • podanie
  • 2 zdjęcia, podpisane imieniem i nazwiskiem
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli jest)
  • świadectwo ukończenia gimnazum,  8 - letniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej

 

 

Szkoły Policealne

 • Technik administracji
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Technik informatyk
 • Technik turystyki wiejskiej
 • Technik rachunkowości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Wymagane dokumenty dla wszystkich kierunków szkół policealnych:

  • podanie
  • 2 zdjęcia, podpisane imieniem i nazwiskiem
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie (wydane przez Medycynę Pracy; badanie bezpłatne na podstawie skierowania wystawionego przez  CKU)
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli jest)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej

   

   

 •