zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |
SmodCMS

Podróż śladami kultury żydowskiej w Siedlcach

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

 • Elżbieta Replińska
  (nauczyciel języka polskiego)– koordynator i autor projektu
 • Piotr Kowalczuk
  (nauczyciel historii i wos) - nauczyciel wspomagający realizację projektu i odpowiedzialny za dokumentację fotograficzną
 • Aneta Strupiechowska
  (nauczyciel języka rosyjskiego) – nauczyciel wspomagający realizację projektu
 • Anita Drabarek
  (nauczyciel prawa) - nauczyciel wspomagający realizację projektu

 

 

I. CELE PROJEKTU I JEGO ADRESACI:

Celem głównym projektu było przybliżenie społeczności naszej szkoły i społeczności lokalnej śladów pozostawionych przez Żydów na terenie naszego miasta.

Jest tych śladów niewiele, więc tym bardziej godne są uwagi. Do dziś zachowało się zaledwie kilka budowli (np. budynek przy ulicy Browarnej, w który mieści się obecnie Centrum Kształcenia Ustawicznego, jest to dawna żydowska religijna szkoła „Talmud Tora” – Nauka Wiedzy) oraz nazwy ulic nawiązujące do historii Żydów. Są to relikty świata, które uległy zatarciu w dzisiejszym pejzażu miasta, a z którymi nieświadomie styka się na co dzień mieszkaniec Siedlec.

Cel główny projektu był realizowany poprzez realizację celów szczegółowych, działań podjętych w ramach projektu.

Realizacja projektu trwała siedem miesięcy: X 2008 – IV 2009.

 

 II. OSOBY I INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU

Wiedzą historyczną na temat narodu żydowskiego podzielili się z nami:

 • Pan Edward Kopówka, kierownik Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, autor książki Żydzi siedleccy
 • Pani Joanna Zielińska, pracownik Czytelni Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach

 

III. REZULTATY

 

Rezultaty twarde:

 • uczestnictwo uczniów i nauczycieli nadzorujących działania podjęte w ramach projektu w lekcjach w lekcjach w Czytelni Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publiczne na temat: Siedlce jako miasto wielowyznaniowe
 • uczestnictwo uczniów i pracowników szkoły w wykładzie na temat Żydów jako współmieszkańców naszego miasta
 • udział w wycieczce do Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince oraz w wycieczce śladami kultury Żydowskiej w Siedlcach
 • opracowanie wystawki ilustrującej historię Żydów i utrwalająca wszystkie działania podjęte w ramach projektu
 • zmieszczenie na stronie internetowej zdjęć ilustrujących i promujących działania podjęte w ramach projektu

Rezultaty miękkie:

 • pogłębienie wiedzy na temat Żydówo jako współmieszkańców naszego miasta
 • większa wrażliwość uczniów na problemy związane z mniejszościami narodowymi