zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |
SmodCMS

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ I DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

1. Lekcje w Czytelni Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publiczne na temat: Siedlce jako miasto wielowyznaniowe

W październiku i listopadzie trzy semestry szkoły policealnej i cztery semestry szkoły średniej oraz nauczyciele: Elżbieta Replińska, Piotr Kowalczuk, Aneta Strupiechowska, Emilia Buczkowska, Anita Drabarek i Stanisław Waberski uczestniczyli w lekcjach w Czytelni Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publiczne na temat: Siedlce jako miasto wielowyznaniowe. Lekcje te prowadziła Pani Joanna Zielińska, pracownik Czytelni Regionalnej. Słuchacze i nauczyciele CKU dowiedzieli się jaki  udział mieli Żydzi w tworzeniu kultury, historii i gospodarki naszego miasta oraz poznali znaczenie symboli religijnych- szczególnie ważnych dla wyznań zamieszkujących przed wojną nasze miasto.


Dokumentacja fotograficzna działania
Lekcje w Czytelni Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publiczne na temat: Siedlce jako miasto wielowyznaniowe


2. Wycieczka do Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince

4 listopada 2008 roku 17 słuchaczy i nauczycielce: Piotr Kowalczuk, Elżbieta Replińska, Elżbieta Cała, Aneta Strupiechowska i Maria Lech odbyli wycieczkę do Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Celem wycieczki było zwiedzenie muzeum i wysłuchanie wykładu doktora Edwarda Kopówki, autora książki „Żydzi siedleccy”. Jeszcze w autokarze Piotr Kowalczuk przedstawił uczestnikom wycieczki podstawowe informacje dotyczące obozów Treblinka I i Treblinka II. Po wycieczce jej uczestnicy dzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Okazało się, że nie wszyscy słuchacze wiedzieli, że Treblinka II była obozem zagłady, z którego Żydzi nie mieli już powrotu. Większość z nas zna historię obozu w Oświęcimiu, ponieważ dość dobrze zachowała się jego infrastruktura. Obóz w Treblince często jest zapominany, gdyż niewiele pozostało po nim śladów materialnych.

Dokumentacja fotograficzna działania
Wycieczka do Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince

3. Wycieczka do archiwum mająca na celu pogłębienie wiedzy na temat budynku dawnej „Talmud –Tory”, siedziby CKU

W listopadzie 2008 roku słuchacze pod kierunkiem nauczyciela prawa Anity Drabarek udali się do Archiwum Państwowego w Siedlcach w celu zebrania informacji na temat mieszkańców budynku, w którym mieści się nasza szkoła, a który przed wojną należał do gminy żydowskiej.

 

4. Wykład dra Edwarda Kopówki na temat Żydów jako współmieszkańców naszego miasta

11 listopada 2008 roku w budynku CKU dr Edward Kopówka wygłosił wykład na temat Żydów jako współmieszkańców naszego miasta, poruszył również bolesny problem zagłady narodu żydowskiego na naszych terenach. Wykład był bogato ilustrowany zdjęciami. Szczególne wrażenie zrobiły na nas zdjęcia orszaku ludzi podążających ulicami naszego miasta na rampę kolejową, gdzie byli ładowani do pociągów jadących do Treblinki. Doktor Kopówka przybliżył nam również kulturę materialną i duchową narodu żydowskiego, obalił niektóre stereotypy dotyczące Żydów, a wynikające właśnie z nieznajomości ich kultury.

Dokumentacja fotograficzna działania
Wykład na temat Żydów jako współmieszkańców naszego miasta.

 

 

5. Wycieczka śladami kultury żydowskiej po Siedlcach.

8 kwietnia 2009 roku słuchacze i nauczyciele CKU: Elżbieta Replińska i Piotr Kowalczuk wyruszyli na wycieczkę śladami kultury żydowskiej po Siedlcach. Naszym przewodnikiem był  pan Edward Kopówka,. Pierwszym punktem wycieczki był sam budynek CKU, dawna „Talmud Tora”. Z dawnej „Talmud Tory” ruszyliśmy szlakami ulic, których nazwy są związane z Żydami, są to ulice Berka Joselewicza, Szaloma Asza i ulica Bohaterów Getta. Przy ulicy Berka Joselewicza zatrzymaliśmy się przy tablicy poświęconej ofiarom holocaustu z Siedlec i okolic. Wycieczkę zakończyliśmy na cmentarzu żydowskim, który znajduje się przy ulicy Szkolnej. Nasz przewodnik przedstawił nam historię trzech cmentarzy żydowskich oraz objaśnił symbolikę macew i przybliżył zasady kultu zmarłych charakterystyczne dla kultury żydowskiej.


Dokumentacja fotograficzna działania
Wycieczka śladami kultury żydowskiej po Siedlcach.

 

 

6. Wystawka ilustrująca historię Żydów i utrwalająca wszystkie działania podjęte w ramach projektu

Uwieńczeniem projektu jest wystawka ilustrująca historię Żydów i utrwalająca wszystkie działania podjęte w ramach projektu. Poszczególne gabloty poświęcone są miejscom szczególnie ważnym dla Żydów, których często już nie ma. Są to synagoga, którą Niemcy spalili w czasie II wojny światowej, szpital żydowski, który jeszcze kilka lat temu mieścił się przy ulicy Armii Krajowej, Ochrona Sierot Żydowskich, cmentarze żydowskie, getto, ulice poświęcone zasłużonym przedstawicielom narodu żydowskiego i oczywiście budynek CKU, czyli dawna „Talmud Tora”.