zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |
SmodCMS

Prezentacje maturalne

Lista lektur do matury - język polski


 

Druk „Bibliografia do prezentacji”  należy wypełnić na komputerze, nie może przekraczać on 1 strony formatu A4. Własnoręcznie podpisany należy złożyć u nauczyciela polonisty do dnia 06 kwietnia 2013 r.

W razie wątpliwości istnieje możliwość skonsultowania się z nauczycielem polonistą podczas konsultacji indywidualnych.

Uwaga! Link "Bibliografia do prezentacji" może nie być obsługiwany przez przeglądarkę Internet Explorer (wtedy należy użyć innej np. Mozila Firefox).

Terminy konsultacji indywidualnych:

 

 

Nazwisko i imię nauczyciela polonisty Uwagi
Biarda Edyta słuchacze semestru VI LO , zdający po raz kolejny, abiturienci z poprzednich lat
Talacha Urszula

słuchacze semestrów, w których prowadzi zajęcia języka polskiego

Replińska Elżbieta

słuchacze semestrów, w których prowadzi zajęcia języka polskiego

 

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły.