zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Dla słuchaczy

Rok szkolny 2017/2018

Semestr jesienno- zimowy:

 • czas trwania: 01.09.2017. - 31.01.2018
 • sesja egzaminacyjna:
  - semestrów ostatnich szkoły ponadgimnazjalnej (VI LO): 18.12.2017 - 22.12.2017; 02.01.2018 - 04.01.2018

  - szkoły policealnej  (III BHP, IV TA): 02.01.2018 - 13.01.2018

 • - semestrów pozostałych: 03.01.2018 - 13.01.2018; 29.01.2018 - 30.01.2018

 • rozdanie świadectw
  - ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (semestr VI LO) : 05.01.2018 godz. 14:00
  -
  ukończenia szkoły policealnej (III BHP, IV TA): 27.01.2018 godz. 11:00
 • ferie zimowe: 15.01.2018 - 28.01.2018
 • egzamin poprawkowy: 01.02.2018- 28.02.2018

 

Terminarz egzaminów poprawkowych: 01.02.2018- 28.02.2018

Lp Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot Data i godzina egzaminu
1 Adamiak Sławomir historia, historia i społeczeństwo  
2 Biarda Edyta język polski  
3 Buczkowska Emilia przedmioty zawodowe  
4 Cała Elżbieta przedmioty zawodowe  
5 Dymek Magdalena język angielski  
6 Drabarek Anita przedmioty zawodowe  
7 Gąsowska Ewa przedmioty zawodowe  
8 Kowalczuk Piotr WOS, historia i społeczeństwo, historia  
9 Królikowska Aneta język niemiecki  
10 Kryczka Izabela język rosyjski  
11 Lech Maria informatyka  
12 Mikołajczyk Hanna WOS  
13 Nowak Andrzej przedmioty zawodowe  
14 Janowski Damian  matematyka, przedmioty zawodowe  
15 Płotczyk Grzegorz matematyka, przedmioty zawodowe  
16 Sikorska Teresa biologia, chemia  
17 Soćko Renata  fizyka  
18 Talacha Urszula język polski  
19 Troć Krzysztof geografia, przedmioty zawodowe  
20 Stanisław Waberski podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestr "wiosenno- letni":

 • czas trwania:01.02.2018 - 22.06.2018
 • sesja egzaminacyjna:semestrów ostatnich szkoły ponadgimnazjalnej (VI LOa, VI LOb, VI LOc): 16.04.2016 - 26.04. 2018;
 • semestrów pozostałych: 01.06.2017- 23.06.2017
 • wiosenna przerwa świąteczna: 29.03.2018- 03.04.2018
 • rozdanie świadectw:
  - ukończenia szkoły
  ponadgimnazjalnej: 27.04. 2018; godz. 15:30
  - ukończenia szkoły policealnej: 22.06. 2018; godz. 14:00
 • uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017: 22.06.2018; godz. 14:00

Terminarz egzaminów poprawkowych

Lp.

Nazwisko i imię

nauczyciela

Przedmiot Data i godzina egzaminu
1 Adamiak Sławomir WOS, historia i społeczeństwo, historia  
2 Biarda Edyta język polski (egz. pisemny i ustny)  
3 Buczkowska Emilia przedmioty zawodowe  
4 Cała Elżbieta przedmioty zawodowe  
5 Dolińska-Jóźwiak Katarzyna język angielski  
6 Dymek Magdalena język angielski  
7 Drabarek Anita prawo pracy, cywilne, administracyjne, egzekucyjne  
8 Gąsowska Ewa przedmioty zawodowe  
9 Janowski Damian matematyka, przedmioty informatyczne  
10 Kowalczuk Piotr WOS, historia i społeczeństwo  
11 Królikowska Aneta język niemiecki (egz. pisemny i ustny)  
12 Płotczyk Grzegorz matematyka, przedmioty informatyczne  
13 Replińska Elżbieta język polski, przedmioty zawodowe  
14 Sikorska Teresa biologia, chemia, przyroda  
15 Sitarz Dorota przedmioty zawodowe  
16 Talacha Urszula język polski (egz. pisemny i ustny)  
17 Troć Krzysztof geografia, przyroda, przedmioty zawodowe  
18 Waberski Stanisław podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe  


 UWAGA

Wszystkim słuchaczom przypominamy o konieczności uczęszczania na obowiązkowe zajęcia dydaktyczne.

O zakwalifikowaniu do sesji egzaminacyjnej decydują:

 • nie mniej niż 50% obecności na wszystkich zajęciach edukacyjnych
 • otrzymanie ze wszystkich prac kontrolnych oceny nie niższej niż dopuszczająca

Ponadto informujemy wszystkie osoby pobierające zaświadczenia do instytucji wypłacających stypendia, zasiłki, renty, że w momencie skreślenia z listy słuchaczy placówka zawiadamia ww. instytucje o tym fakcie.