zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |
SmodCMS

Dla słuchaczy

Rok szkolny 2018/2019

Semestr jesienno- zimowy:

 • czas trwania: 03.09.2018. - 27.01.2019
 • sesja egzaminacyjna dla:
  - semestrów ostatnich szkoły ponadgimnazjalnej (VI LO): 18.12.2018- 21.12.2017; 02.01.2019 - 04.01.2019

  - semestrów pozostałych: 02.01.2019 - 26.01.2019

 • rozdanie świadectw
  - ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (semestr VI LO) : 04.01.2019 godz. 14:30
 • ferie zimowe: 28.01.2019 - 10.02.2019
 • egzamin poprawkowy: 11.02.2019- 28.02.2019

 

Terminarz egzaminów poprawkowych:

Lp Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot Data i godzina egzaminu
1 Adamiak Sławomir historia, historia i społeczeństwo, WOS --------------
2 Biarda Edyta język polski --------------
3 Buczkowska Emilia przedmioty zawodowe 26.02.2019, godz. 16.00
4 Cała Elżbieta przedmioty zawodowe -------------
5 Chotnicka Elżbieta język niemiecki 12.02.2019, godz. 16.00
6 Dolińska-Jóźwiak Katarzyna język angielski 22.02.2019, godz. 15.00
7 Drabarek Anita przedmioty zawodowe 22.02.2019, godz. 15.00
8 Gąsowska Ewa przedmioty zawodowe 14.02.2019, godz. 14.00
9 Kowalczuk Piotr WOS, historia i społeczeństwo, historia 20.02.2019, godz. 16.00
10 Paczuska Maria fizyka 11.02.2019, godz. 16.15
11 Kryczka Izabela język rosyjski 18.02.2019, godz. 15.00
12 Lech Maria informatyka 19.02.2019, godz. 15.00
13 Mikołajczyk Hanna WOS 18.02.2019, godz. 15.00
14 Janowski Damian  matematyka, przedmioty zawodowe 22.02.2019, godz. 12.00
15 Płotczyk Grzegorz matematyka, przedmioty zawodowe 21.02.2019, godz. 13.00
16 Sikorska Teresa biologia, chemia 11.02.2019, godz. 13.00
17 Sitarz Dorota przedmioty logistyczne ----------------
18 Talacha Urszula język polski 21.02.2019, godz. 13.00
19 Troć Krzysztof geografia, przedmioty zawodowe 21.02.2019, godz. 15.00
20 Stanisław Waberski podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe 14.02.2019, godz. 16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestr "wiosenno- letni":

 • czas trwania:11.02.2019 - 21.06.2019
 • sesja egzaminacyjna:semestrów ostatnich szkoły ponadgimnazjalnej (VI LOa, VI LOb, VI LOc): 11.04.2019 - 25.04. 2019;
 • semestrów pozostałych: 01.06.2019- 19.06.2019
 • wiosenna przerwa świąteczna: 18.04.2019- 23.04.2019
 • rozdanie świadectw:
  - ukończenia szkoły
  ponadgimnazjalnej: 26.04. 2019; godz. 14:30
  - ukończenia szkoły policealnej: 21.06. 2019; godz. 14:00
 • uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018: 21.06.2019; godz. 14:00

Terminarz egzaminów poprawkowych

Lp.

Nazwisko i imię

nauczyciela

Przedmiot Data i godzina egzaminu
1 Adamiak Sławomir WOS, historia i społeczeństwo, historia  
2 Biarda Edyta język polski (egz. pisemny i ustny)  
3 Buczkowska Emilia przedmioty zawodowe  
4 Cała Elżbieta przedmioty zawodowe  
5
Dolińska-Jóźwiak Katarzyna
język angielski  
6 Drabarek Anita
prawo pracy, cywilne, administracyjne, egzekucyjne
 
7 Gąsowska Ewa
przedmioty zawodowe
 
8 Janowski Damian matematyka, przedmioty informatyczne  
9 Kowalczuk Piotr WOS, historia i społeczeństwo  
10 Kryczka Izabela język rosyjski  
11 Lech Maria informatyka  
12 Płotczyk Grzegorz matematyka, przedmioty informatyczne  
13 Mikołajczyk Hanna wiedza o społeczeństwie  
14 Sikorska Teresa biologia, chemia, przyroda  
15 Sitarz Dorota przedmioty zawodowe  
16 Talacha Urszula język polski (egz. pisemny i ustny)  
17 Troć Krzysztof geografia, przyroda, przedmioty zawodowe  
18 Waberski Stanisław podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe  


 UWAGA

Wszystkim słuchaczom przypominamy o konieczności uczęszczania na obowiązkowe zajęcia dydaktyczne.

O zakwalifikowaniu do sesji egzaminacyjnej decydują:

 • nie mniej niż 50% obecności na wszystkich zajęciach edukacyjnych
 • otrzymanie ze wszystkich prac kontrolnych oceny nie niższej niż dopuszczająca

Ponadto informujemy wszystkie osoby pobierające zaświadczenia do instytucji wypłacających stypendia, zasiłki, renty, że w momencie skreślenia z listy słuchaczy placówka zawiadamia ww. instytucje o tym fakcie.