zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |
SmodCMS

Wychowawstwa

Rok szkolny 2020/2021

SEMESTR JESIENNO- ZIMOWY

Cała Elżbieta - III TA

Dolińska-Jóźwiak Katarzyna – I LOa

Drabarek Anita - I TA, IV TA

Gąsowska Ewa - IV TR

Janowski Damian - III LOb

Kowalczuk Piotr – II LO

Lech Maria - III LOa, IV LOa

Mikołajczyk Hanna - IV LOb

Płotczyk Grzegorz - V LOb

Sitarz Dorota -  I BHP, III BHP

Talacha Urszula - V LOa

Troć Krzysztof - VI LOb

Waberski Stanisław - II TA

 

SEMESTR WIOSENNO-LETNI

Cała Elżbieta - IV TA

Dolińska-Jóźwiak Katarzyna - I LOa

Drabarek Anita - II TA

Gąsowska Ewa -

Janowski Damian - IV LOb

Kowalczuk Piotr - III LO

Lech Maria - IV LOa, V LOa

Mikołajczyk Hanna - V LOb

Płotczyk Grzegorz - VI LOb

Sitarz Dorota - II BHP

Troć Krzysztof  -

Waberski Stanisław  - III TA