zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |
SmodCMS

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Warunkiem przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy jest złożenie kompletnej dokumentacji, na którą składają się:
  • kwestionariusz osobowy - pobierz
  • kserokopia świadectwa ukończenia ostatniej szkoły (bez studiów wyższych)
  • kserokopia dowodu osobistego
O przyjęciu na kwalifikacyjny kurs zawodowy decyduje komplet dokumentów oraz kolejność zgłoszenia.
Minimalna grupa osób, dla której kurs jest organizowany- 20.