zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |
SmodCMS

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2020/2021

 

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmowane są osoby niezależnie od poziomu wykształcenia (istnieje możliwość, by równocześnie z nauką na kursie kwalifikacyjnym uzupełniać wykształcenie średnie). Minimalna liczba osób na kursie - 20.

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe - nabór na rok szkolny 2020/2021

 

 • TECHNIK EKONOMISTA - symbol  zawodu 331403

  • Kwalifikacja EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (egzamin w czerwcu 2021 r.)

 

 • TECHNIK MAGAZYNIER - LOGISTYK symbol zawodu 432106

  • Kwalifikacja SPL.01 Obsługa magazynów (egzamin w styczniu 2022 r.)

 

 • TECHNIK INFORMATYK - symbol  zawodu 351203

  • Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych (egzamin w czerwcu 2021 r.)

  • Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (egzamin w czerwcu 2021 r.)

 

 • TECHNIK TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH - symbol zawodu 515205 (nadaje uprawnienia rolnicze)

  • Kwalifikacja HTG.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (egzamin w czerwcu 2021 r.)

 

 

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach prowadzi także inne kursy na zlecenie.