zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Aktualności

Aktualności serwisu SmodCMS. W menu rozwijanym (jeśli jest) znajdziesz lata, z których publikujemy zarchiwizowane wiadomości..

Wersja do druku
Pokaż aktualności z roku:

Rozmawiamy o współczesnych zagrożeniach

07.12.2017

7 grudnia 2017 r. w sali widowiskowej "Podlasie" miała miejsce konferencja Widzę - rozmawiam - reaguję, o zagrożeniach czyhających na współczesną młodzież. Jej organizatorami byli: Komenda Miejska Policji w Siedlcach, IPA International Police Association-Region Siedlce, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach i Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Siedlce. W trakcie jej trwania występowali zaproszeni goście: prof. Mariusz Jędrzejko (Centrum Profilaktyki Społecznej) mówił na temat: Dlaczego wiedza przegrywa z mitami? Socjopedagogiczne spojrzenie na profilaktykę zachowań ryzykownych nastolatków. Co warto wiedzieć  o ryzykach w ponowoczesności?, Leszek Roszczenko (Fundacja Pedagogium): Gdzie, jak i dlaczego młodzi ludzie ryzykują? Jak rozmawiać z ryzykującymi nastolatkami, prof. Bartosz Łoza (Klinika Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego): Zagrożenia samobójcze: jak przeciwdziałać?, Piotr Sarnowski (specjalista psychoterapii uzależnień): Zbudować siebie nowego: zapis rozmowy prezentujący schemat pracy z osobą uzależnioną od alkoholu, Łukasz Sidorowicz (specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień): Na nowo uczę się żyć - zapis rozmowy z osobą uzależnioną od dopalaczy.

Konferencja jest elementem kampanii społecznej, której koordynatorkami są Małgorzata Mazurek i Monika Mikołajczyk. W jej ramach  będą odbywały się zajęcia w szkołach, które wyrażą zainteresowanie powyższą tematyką. O zainteresowaniu poruszaną problematyką świadczy wysoka frekwencja - w spotkaniu uczestniczyło ok. 300 osób.

W czerwcu 2018 roku przewidywane jest podobne spotkanie podsumowujące działania organizatorów kampanii i szkół.

W przygotowaniu konferencji uczestniczyli dyrekcja i nauczyciele naszej placówki: Edyta Biarda (również prowadzenie), Elżbieta Cała, Piotr Kowalczuk, Maria Lech, Hanna Mikołajczyk i Urszula Talacha.

Więcej informacji na jej temat można przeczytać na stronie miasta Siedlce oraz Tygodnika Siedleckiego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii, które wykonał pan Piotr Kowalczuk.

Etap szkolny olimpiady przedsiębiorczości

07.12.2017

7 grudnia 2017 o godzinie 9:00 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce przystąpili do etapu szkolnego XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. W tym roku jej hasłem przewodnim jest Sukces w biznesie - ludzie, wizerunek, strategia. Również w naszym Centrum słuchacze liceum ogólnokształcącego przystąpili do zawodów. Polegały one na rozwiązaniu testu złożonego z 50 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności. Tym razem należało wykazać się szeroką wiedzą dotyczącą marketingu, inwestowania, zarządzania i kierowania, prawa pracy. Dobrze było też wiedzieć np. kto jest obecnie najbogatszym Polakiem, kto jest prezesem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, czy też jak się nazywa najcenniejsza marka na świecie.

Ostateczne wyniki etapu szkolnego znane będą 15 stycznia 2018 r. Trzymamy kciuki za naszych zawodników i życzymy im sukcesów!

Do powyższych zawodów naszych słuchaczy przygotowywał nauczyciel przedsiębiorczości pan Stanisław Waberski.

Spotkanie z pracownikiem MOPR

25.11.2017

24 listopada 2017 r. zainteresowani słuchacze naszej placówki uczestniczyli w spotkaniu z panią Małgorzatą Chwedoruk pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach na temat Działalność MOPR ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Uczestnikom spotkania został przedstawiony zakres działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, jego podstawy prawne oraz specyfika pracy pracownika opieki społecznej. Można było się także dowiedzieć, w jakich przypadkach jest możliwość starania się o pomoc materialną bądź niematerialną.

Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy, o czym świadczyła duża ilość pytań zadawanych naszemu gościowi.

Spotkanie zorganizowała pani Elżbieta Cała.

 

 

Wyjście słuchaczy do sądu

15.11.2017

15 listopada 2017 r. kilkunastoosobowa grupa słuchaczy siedleckiego CKU wzięła udział w niecodziennych zajęciach. Pod opieką nauczyciela wiedzy o społeczeństwie Piotra Kowalczuka uczestniczyli w zajęciach, których celem było poznanie pracy sądu i sędziego. Słuchacze brali udział w charakterze publiczności w rozprawie sądowej. Po rozprawie odbyło się spotkanie  z sędzią sądu rejonowego panią Urszulą Karasek. Osoby uczące się w naszej plcówce miały możliwość zapoznania się ze specyfiką spraw prowadzonych przez sądy rejonowe, zadania pytań dotyczących stosowania przepisów prawa w codziennym życiu, porozmawiania m.in. na temat mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów. Te nietypowe zajęcia edukacji prawnej odbyły się w Sądzie Rejonowym w Siedlcach.

Miejskie obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

11.11.2017

11 listopada 2017 r. w Siedlcach, podobnie jak w całym kraju odbyły się uroczystości związane z 99 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Naszą placówkę reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Bożena Sala, Angelika Morlo, Marcin Czarnecki oraz nauczyciele: Edyta Biarda, Elżbieta Cała, Piotr Kowalczuk, Damian Janowski.

Dla Niepodległej...

10.11.2017

Z mroku okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się nowa Polska.

Nie miała jeszcze określonych granic, nie posiadała uznania międzynarodowego.

Brakło jej kośćca ustrojowego w postaci ustawy konstytucyjnej.

Za strawę i odzież, za źródło energii i siły napędowej starczyła nam powszechna świadomość,

że wszelkie trudności i przeszkody są nieważkie, tak jak nieważkie są różnice polityczne i klasowe,

gdy z letargu powstaje znów ta, która w sercach naszych nigdy nie zginęła.

Kajetan Morawski świadek wydarzeń z listopada 1918 r.

 

10 listopada 2017 r.  w siedleckim CKU miało miejsce spotkanie z polską pieśnią patriotyczną "dla Niepodległej..."
W cyklicznie organizowanej u progu  rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę uroczystości wzięli udział obecni i emerytowani pracownicy, reprezentacja słuchaczy oraz zaproszeni goście: Anna Sochacka (zastępca Prezydenta Miasta Siedlce), Sławomir Marchel (sekretarz Miasta Siedlce), Mariusz Bułas (starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach), Urszula Wyrzykowska- Dudek (dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach) oraz Marzena Kowalczuk (dyrektor Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach).

Dyrektor placówki Edyta Biarda powitała zaproszonych gości. Spotkanie z polską pieśnią patriotyczną rozpoczął "Mazurek Dąbrowskiego". Następnie słuchacze przedstawili program słowno muzyczny, który przypomniał zebranym najważniejsze wydarzenia historyczne prowadzące do odzyskania niepodległości przez Polskę.Wszyscy goście otrzymali pamiątkowe kubki zaprojektowane i wykonane przez słuchaczkę Aleksandrę Soczewka z motywami przypominającymi obecne spotkanie.

Spośród zaproszonych gości głos zabrała wiceprezydent Miasta Siedlce Anna Sochacka dzieląc  się wrażeniami ze spotkania oraz dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, która podkreśliła patriotyczną i rodzinną atmosferę, jaka panuje w CKU. Po zakończeniu części artystycznej uczestnicy spotkali się przy kawie i herbacie, gdzie kontynuowano rozmowy na tematy historyczne. Po zakończeniu uroczystości goście zwiedzili bibliotekę szkolną, ktora w ostatnich tygodniach została grutnownie odnowiona i zmodernizowana.

W części artystycznej wystąpili słuchacze: Małgorzata Pietruszewska i Michalina Troć (sem. V LOc), Aleksandara Soczewka (sem. VI LO), Kamil Rępiński (sem. III LOa), Maria Soszyńska (sem. IV LOb), Mateusz Pieńkowski (absolwent placówki).

Uroczystość przygotowali nauczyciele:Edyta Biarda,  Elżbieta Cała, Piotr Kowalczuk (również fotorelacja), Maria Lech, Hanna Mikołajczyk i Urszula Talacha.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

 

Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla naszego wicedyrektora

27.10.2017

26 października 2017 r. w Sali Widowiskowej Podlasie w Siedlcach uhonorowano pracowników oświaty z terenu Delegatury Siedlce z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Miło nam poinformować, że Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzymał nauczyciel siedleckiego CKU- Pan Piotr Kowalczuk. Serdecznie gratulujemy.

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

24.10.2017

23 października 2017 r.  z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżniający się nauczyciele odebrali nagrody Prezydenta Miasta Siedlce. Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych znalazła się Pani Hanna Mikołajczyk z siedleckiego Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy; szczególnie ciepłe słowa kierując do naszej Pani Profesor.

Więcej informacji o uroczystości na stronie Miasta Siedlce:
http://www.siedlce.pl/index.php…

Wybory Rady Słuchaczy

21.10.2017

7 października 2017 r. w CKU odbyły się wybory Rady Słuchaczy. Przewodniczącą została Dominika Wójcik (sem. I LOa), jej zastępcą Leszek Bednarzak (sem. III TR), sekretarzem Angelika Morlo (sem. III BHP). Ustalono także plan pracy na obecny rok szkolny. Opiekunami Rady Słuchaczy w bieżącym roku szkolnym są pani Anita Drabarek oraz pan Damian Janowski.

Wybranym osobom do pełnienia tak zaszczytnych funkcji serdecznie gratulujemy, Radzie Słuchaczy i jej opiekunom życzymy, aby udało się zrealizować wszystkie zamierzenia, a praca przyniosła wiele satysfakcji. Udanego roku!

Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2017

13 października 2017 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej w siedleckim Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyło się spotkanie pracowników placówki. Dyrektor Centrum Edyta Biarda złożyła wszystkim życzenia, podziękowała za dotychczasową pracę i tworzenie zespołu ludzi, dla których praca ze słuchaczami jest życiową pasją. Szczególnie zasłużeni pedagodzy oraz pracownicy obsługi odebrali z jej rąk Nagrody Dyrektora.
Wszystkim pracownikom Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach składamy najlepsze życzenia - wytrwałości, cierpliwości i wyrozumiałości, pogody ducha i optymizmu. Dziękujemy za wszystko, co dotychczas dla nas zrobiliście.