zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |
SmodCMS

Aktualności

Aktualności serwisu SmodCMS. W menu rozwijanym (jeśli jest) znajdziesz lata, z których publikujemy zarchiwizowane wiadomości..

Wersja do druku
Poka aktualnoci z roku:

Uroczystość wręczenia świadectw absolwentom szkoły policealnej

31.01.2020

31 stycznia 2020 r. kolejna grupa absolwentów szkoły policealnej opuściła mury szkoły. Wicedyrektor placówki  Piotr Kowalczuk zwracając się do zebranych na uroczystości wręczenia świadectw złożył gratulacje w związku z ukończeniem przez nich nauki oraz przekazał życzenia dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Absolwentom wyróżniającym się w nauce wręczył listy gratulacyjne. Świadectwa ukończenia szkoły natomiast słuchacze odebrali z rąk swoich wychowawców tj. Doroty Sitarz (osoby uczące się na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy) i Stanisława Waberskiego (osoby uczące się na kierunku technik eksploatacji portów i terminali).

Wyniki etapu szkolnego olimpiady przedsiębiorczości

22.01.2020

Miło nam poinformować, że słuchaczka semestru III LOa Halina Kisielińska zakwalifikowała się do etapu okręgowego XV edycji olimpiady przedsiębiorczości. Etap ten będzie miał miejsce 5 marca 2020 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W bieżącym roku szkolnym olimpiada przebiega pod hasłem Zarządzanie różnorodnością w organizacji. Trzymamy kciuki za naszą reprezentantkę!

Uroczystość pożegnania absolwentów liceum ogólnokształcącego

03.01.2020

Panie, nie modlę się o cuda ani o wizje, proszę tylko o siłę na moje dni.

Naucz mnie sztuki małych kroków.

Uczyń mnie bystrym i zaradnym, abym potrafił dokonywać ważnych odkryć

i nabywać doświadczeń wśród  różnorodności każdego dnia.

Pomóż ni lepiej wykorzystywać mój czas.

Obdarz mnie zmysłem odróżniania tego co ważne od tego, co nieistotne.

Modlę się o siłę dyscypliny i umiaru, nie tylko aby przejść przez życie,

ale i po to by przeżywać swoje dni pożytecznie,

i dostrzegać niespodziewane przyjemności i wzloty.

Uchroń mnie przed naiwną wiarą, że wszystko w życiu musi iść gładko ...

[Antoine de Saint-Exupery - Modlitwa]

 

3 stycznia 2020 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego miała miejsce uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły absolwentom liceum ogólnokształcącego. Dyrektor placówki Edyta Biarda zwracając się do absolwentów przytoczyła słowa Modlitwy autorstwa Antoine de Saint-Exupery'ego. Dyrektor życzyła naszym byłym licealistom m.in.  zmysłu bystrego obserwowania otoczenia, zwłaszcza umiejętnosci uczenia się od osób starszych, doświadczonych, dokonywania ważnych odkryć, lepszego wykorzystywania swojego czasu, siły dyscypliny i umiaru. Dyrektor uczulała, że życie niesie ze sobą trudności, porażki i wpadki, ale one właśnie pozwalają nam wzrastać i dojrzewać. Ważna jest też obecność drugiej osoby, która będzie miała dość odwagi i miłości, aby mówić nam prawdę. Dyrektor mówiła też o znaczeniu przyjaźni, cierpliwości, wyobraźni i sztuce małych kroków w doskonaleniu się i dążeniu do celu.

Słuchaczom wyróżniającym się w nauce dyrektor wręczyła listy gratulacyjne. Świadectwa ukończenia szkoły  odebrali zaś z rąk opiekuna semestru pana Piotra Kowalczuka.

Absolwentom gratulujemy ukończenia kolejnego etapu nauki i życzymy dalszych sukcesów.