logotyp Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach, zielono-żółta tarcza na tle natury z żółtymi ławkami

Egzamin maturalny

UWAGA: EGZAMINEM MATURALNYM ZAJMUJE SIĘ PAN PIOTR KOWALCZUK.

Ogłoszenia:

OGŁOSZENIE NR 1

Harmonogram:

miesiącopis
Wrzesieńdo końca pierwszej dekady września roku szkolnego, w którym
odbywa się egzamin maturalny w sesji wiosennej słuchacze
otrzymują listę tematów do części ustnej egzaminu maturalnego,
do 30 września zbierane są wstępne deklaracje uczniów/słuchaczy
przystępujących do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej.
Przedstawiony zostaje harmonogram przeprowadzania egzaminu
maturalnego w sesji wiosennej, w tym zakończenia części ustnej
(komunikat dyrektora OKE).
Lutydo 7 lutego zbierane są ostateczne deklaracje uczniów/słuchaczy
przystępujących do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej.
Wraz z deklaracjami zbierane są wnioski zdających o dostosowanie
warunków egzaminu maturalnego. 
MarzecDwa miesiące przed terminem rozpoczęcia wiosennej sesji
egzaminacyjnej dyrektor szkoły, z której skierowano uczniów
na egzamin do innej szkoły, zawiadamia ich o terminie i miejscu
egzaminu, dwa miesiące przed terminem części pisemnej
egzaminu maturalnego ogłoszony zostaje harmonogram
przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego w danej sesji
dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego
zostaje przekazany komunikat dyrektora OKE dotyczący materiałów
i przyborów pomocniczych, z jakich mogą korzystać zdający w części
pisemnej egzaminy z poszczególnych przedmiotów. 
KwiecieńCztery tygodnie przed terminem rozpoczęcia części ustnej egzaminu
maturalnego są przyjmowane od zdających język polski wykazy bibliografii
nie później niż 1 dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu
przyjmowane są zaświadczenia stwierdzające uzyskanie tytułu laureata
lub finalisty olimpiad przedmiotowych.
MajZdającym informatykę umożliwia się sprawdzenie poprawności działania
komputerów i zainstalowanego na nim oprogramowania najpóźniej w dniu
egzaminu przyjmowane są udokumentowane wnioski zdających (którzy z
przyczyn losowych nie mogli przystąpić do egzaminu/egzaminów w
regulaminowym terminie) o termin dodatkowy.
CzerwiecPrzekazana zostaje informacja dot. terminu i miejsca egzaminu maturalnego
w terminie dodatkowym przekazana zostaje informacja o strukturze i
formie egzaminu maturalnego.

Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close