logotyp Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach, zielono-żółta tarcza na tle natury z żółtymi ławkami

Historia

logotyp Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach, zielono-żółta tarcza

Tradycje szkoły sięgają 1 września 1950, kiedy to Ministerstwo Oświaty powołało Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Korespondencyjną Stopnia Licealnego z programem nauczania państwowego liceum ogólnokształcącego dla pracujących. Stanowisko pierwszego dyrektora powierzono panu Julianowi Lipczyńskiemu. Naukę rozpoczęły wówczas cztery klasy: VIII IX, X, XI. Zajęcia odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Siedlcach przy ulicy Partyzantów oraz w punktach filialnych w Węgrowie, Białej Podlaskiej i Komarówce Podlaskiej.

We wrześniu 1953 roku zmieniono nazwę szkoły na Liceum Korespondencyjne w Siedlcach, nadal jednak z siedzibą przy ulicy Partyzantów. Poprawa warunków lokalowych nastąpiła dopiero w latach 1962-63 wraz z udostępnieniem placówce pomieszczeń I LO w Siedlcach przy ulicy Floriańskiej. W pierwszych latach istnienia szkoły zajęcia odbywały się raz w tygodniu, od lat sześćdziesiątych co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę. Wśród 270 słuchaczy przeważały osoby pracujące zawodowo, często na wysokich stanowiskach, od których zakład pracy wymagał podwyższenia kwalifikacji. Bywali też uczniowie starsi wiekiem od swych nauczycieli, bogatsi w doświadczenia życiowe, stąd istniała konieczność wypracowania nowych metod i form kształcenia, samokształcenia.

 W roku szkolnym 1966/67 na ogólną liczbę 500 słuchaczy 129 było w i wieku 18-20 lat, 125 w wieku 21-25 lat, a 124 powyżej 30 roku życia. Warunkiem przyjęcia do szkoły było ukończenie 18 lat i podjęcie pracy zawodowej, ale zdarzały się przypadki przyjmowania młodocianych, którym względy losowe uniemożliwiały ukończenie szkoły dziennej.

Doniosłym wydarzeniem w rozwoju placówki stało się połączenie organizacyjne Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Siedlcach z działającym przy II LO w Siedlcach Liceum Korespondencyjnym. Był to rok 1974/75. Zmiana nazwy na Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Siedlcach spowodowała także zmiany w systemie nauczania (z korespondencyjnego na zaoczne) i przyczyniła się do zwiększenia ilości oddziałów. W Siedlcach utworzono wówczas IX semestrów i II w punkcie filialnym w Węgrowie. Nowością było także powstanie Średniego Studium Zawodowego (głównie dla pracowników resortu MSW), które umożliwiało uzyskanie średniego wykształcenia zawodowego w ciągu 3 lat.

Kolejny etap w rozwoju placówki to rok 1979/80– obok Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego i Średniego Studium Zawodowego powstaje Policealne Studium Zawodowe. Wzrasta także liczba słuchaczy a ich wiek systematycznie obniża się.

Przełomowym wydarzeniem dla szkoły był początek roku szkolnego 1993/94 Zaoczne Liceum dla Pracujących uzyskało wyższy stopień organizacyjny, przekształcając się w Centrum Kształcenia Ustawicznego. W maju 1994 roku nastąpiło uroczyste otwarcie własnej siedziby szkoły przy ulicy Browarnej 4 w Siedlcach.

Działające od 1993 roku CKU dysponuje dorobkiem dydaktycznym i metodycznym odziedziczonym po poprzednikach. Wzbogacając go o doświadczenia własne i innych szkół dla dorosłych, uwzględniając potrzeby społeczno-zawodowe naszego regionu, staramy się być placówką otwartą, tak pod względem struktury, jak i zasad funkcjonowania.

Naszymi dyrektorami byli:

 • Julian Lipczyński 1950-51
 • Michalina Olczakowa 1951-56
 • Wiktor Sitkiewicz 1956-64
 • Eugeniusz Hermanowski 1964-71
 • Leon Witkowski 1971-72
 • Jan Krawczyk  1971-73
 • Jerzy Florczykiewicz 1973-75
 • Henryka Kinecka 1975-79
 • Jerzy Brodzik 1979-80
 • Wanda Jarząb 1980-84
 • Jerzy Brodzik 1984-85
 • Jan Szostek 1985-88
 • Barbara Stefańska 1988-89
 • Cecylia Kikowska 1989-2007

Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close